Jaa sivu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.6.2022. Viimeisin muutos 10.6.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Voimassa 10.6.2022 alkaen

 

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: VCT Finland Oy

Y-tunnus: 2223825-5

Käynti- ja postiosoite: Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
Puhelinnumero: 09 278 4265

Sähköposti: info@vctfinland.com

Tietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen info@vctfinland.com

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme hoitaa rekisteröintiin koskevat asiat kahden työpäivän kuluessa pyynnöstä.

3. Rekisterin nimi

VCT Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

VCT Finland Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakkaan ja VCT Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään palvelun kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, tutkimustoimintaan, VCT Finland Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella VCT Finland Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

VCT Finland Oy asiakastiedot:

  • Yrityksen nimi
  • asiakkaan etu- ja sukunimi,
  • sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
  • postinumero, postitoimipaikka, maa

VCT Finland Oy käyttää sivustollaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta  www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi käytetyt sisäiset järjestelmät, jotka sijaitsevat joko Euroopassa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin pyytäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot ei siirry EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näitä ovat asiakkuuksiin yhteydessä olevat työntekijät. VCT Finland Oy varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

VCT Finland Oy toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta ja suojaa nämä salasanoilla.

10. Tietojen säilytysaika

Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. VCT Finland Oy voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi (esimerkiksi huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisin osin.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröity olemassa oleva Asiakas voi muuttaa, poistaa tai unohtaa tietonsa tekemällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, tulla unohdetuksi sekä oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin kohteeksi. 

Jaa sivu