Jaa sivu

Luonnonmukainen viljely

Luonnonmukainen viljely merkitsee sitä, ettei valmistusprosessin aikana käytetä lainkaan synteettisiä
torjunta-aineita, kasvimyrkkyjä ja lannoitteita. Yleisesti ottaen luonnonmukaisella viljelyllä pyritään
olemaan mahdollisimman omavaraisia, käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja sekä viljelemään
viljelykiertona ja edistämään siten biologista monimuotoisuutta.

Jotta tuotetta voitaisiin markkinoida luonnonmukaisena Suomessa, sen tulee olla sertifioitu. Tämä
merkitsee sitä, että sen tulee täyttää EU:n vaatimukset luonnonmukaisesta viljelystä ja
valmistuksesta. Sertifiointi tapahtuu niin, että riippumaton valvontaelin hyväksyy tuotannon.
Hyväksynnän jälkeen viinintuottajalla on oikeus käyttää EU:n luomutunnusta, niin sanottua
”eurolehteä”. Eurolehden lisäksi Suomessa on useita muita luomutunnuksia, kuten ”Aurinkomerkki”
ja KRAV.

Jaa sivu